Czy w końcu informacje na temat wyborów do Izb Rolniczych będą należycie rozpropagowane? Czy unikniemy w końcu rozgrywek partyjnych w samorządzie rolniczym?