Day

20 stycznia, 2020
Poseł Norbert Kaczmarczyk odbył już 50 spotkań od czasu październikowych wyborów. Jest to imponująca liczba zważywszy, że od zaprzysiężenia Posłów IX kadencji Sejmu RP nie minęły jeszcze 3 miesiące. Jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, zorganizowane grupy mieszkańców w wielu miejscowościach, Koła Pszczelarzy i różnego rodzaju stowarzyszenia i inne organizacje – przekrój grup, które biorą udział...
Read More