Day

28 marca, 2020
W historycznych okolicznościach (pierwsze zdalne głosowanie w Sejmie RP) uchwalono tak zwaną „tarczę antykryzysową”, której głównym celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na gospodarkę Polski oraz ochrona przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników. Wartość wszystkich proponowanych postulatów szacuje się na 212 miliardów złotych. Te nadzwyczajne okoliczności były oczywiście podyktowane względami bezpieczeństwa nie tylko samych posłów i pracowników Sejmu...
Read More