Poseł Norbert Kaczmarczyk szefem młodzieżówki Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry

Podczas posiedzenia Zarządu Solidarnej Polski, Minister Zbigniew Ziobro powierzył Posłowi Norbertowi Kaczmarczykowi zadanie budowy Forum Młodych Solidarnej Polski, czyli struktur młodzieżowych partii.

Poproszony o komentarz Poseł Norbert Kaczmarczyk tak mówi o sprawie: „Już w ciągu kilku godzin po opublikowaniu komunikatu o objęciu nowej funkcji dostałem wiele wiadomości, maili i telefonów od osób, które chcą zapisać się do naszej młodzieżówki. Te zgłoszenia napływają z całej Polski. Taki zapał jest bardzo budujący, ponieważ jednoznacznie wskazuje, że aktywność Solidarnej Polski na scenie politycznej jest oceniana pozytywnie przez dużą grupę młodych Polaków. To bardzo ważne, że młodzi w coraz większym stopniu chcą angażować się w działalność publiczną. Duża w tym zasługa Ministra Zbigniewa Ziobry, który nie obawia się stawiać na młode i ambitne osoby. Niedługo zorganizujemy pierwsze spotkania i ruszamy ostro do pracy.”.

Rzeczywiście Solidarna Polska sprzyja rozwojowi młodzieży i wyróżnia się młodszą względem innych partii reprezentacją w Sejmie. Wśród posłów do 40. roku życia w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości udział „Ziobrystów” wynosi około 20%. Michał Woś (Minister Środowiska) Jacek Ozdoba i Jan Kanthak dopiero dobijają do trzydziestki. Grupę trzydziestolatków tworzą Aleksandra Szczudło, Sebastian Kaleta, Mariusz Kałużny czy Piotr Sak. Sam Norbert Kaczmarczyk skończył 30 lat kilka tygodni temu.