Poseł Kaczmarczyk z delegacją w OSP Koczanów

Poseł Norbert Kaczmarczyk wziął udział w spotkaniu w jednostce OSP Koczanów. Tak mówi o tej wizycie: „Miałem zaszczyt uczestniczyć w świetnym wydarzeniu. Gratuluję organizatorom. Niedawno jednostka zakupiła niezbędny sprzęt dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ciepłe przyjęcie i piękną pamiątkową tabliczkę, która będzie mi przypominać o tym dniu. Wiem, że nasza współpraca będzie sprzyjała rozwojowi jednostki i lokalnej społeczności.”.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu niemal 300 tysięcy złotych zostało przekazane jednostkom OSP w regionie przez Posła Norberta Kaczmarczyka podczas uroczystości zorganizowanej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. Poszczególne jednostki złożyły do Funduszu Sprawiedliwości stosowne wnioski, w których wskazano potrzeby i wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie. To potężne wsparcie finansowe zostało spożytkowane celem zakupu niezbędnego, nowoczesnego sprzętu ułatwiającego pracę i poprawiającego stan bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz samych strażaków.

Poseł Kaczmarczyk od lat jest mocno zaangażowany w działalność na rzecz jednostek OSP w regionie. Wcześniej jako samorządowiec, a od 2015 roku jako Poseł na Sejm RP. W ramach Funduszu Sprawiedliwości po 40 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały jednostki OSP w Czuszowie i Koczanowie, a po 39 600 PLN przyznano jednostkom OSP w Majkowicach, Śmiłowicach, Rudnie Dolnym, Posądzy oraz Bobinie.

Norbert Kaczmarczyk tak mówi o tym dużym sukcesie: „Służba w OSP bardzo się zmieniła – dziś strażacy ochotnicy nie tylko gaszą pożary, ale również należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyjeżdżają do wypadków, są pierwsi na miejscu zdarzenia. Często bezinteresownie narażają swoje zdrowie i życie w służbie Obywatelom. Ufam, że taka pomoc choć w pewnym stopniu wynagradza trud, zaangażowanie i poświęcenie strażaków. Fundusz Sprawiedliwości jest zatem dużym wsparciem dla wielu jednostek OSP. Bardzo istotna w tym rola Ministrów Zbigniewa Ziobry i Michała Wosia, którzy widzą i rozumieją potrzeby jednostek OSP. Wspierają oni działania mające na celu doposażanie jednostek OSP w całej Polsce.”.