Poseł Kaczmarczyk z tytułem Członka Honorowego OSP w Śmiłowicach

Podczas niedawnej wizyty Posła Norberta Kaczmarczyka w jednostce OSP Śmiłowice nadano mu tytuł Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach.

Poseł Norbert Kaczmarczyk: „Miałem przyjemność uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu. Gratuluję organizatorom. Spotkał mnie duży zaszczyt, ponieważ nadano mi Tytuł Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Bardzo Wam dziękuję za to wyróżnienie! Bardzo dziękuję za zaproszenie i wspaniałą atmosferę. Wiem, że nasza współpraca będzie sprzyjała rozwojowi jednostki i lokalnej społeczności.”.

Niedawno jednostka zakupiła niezbędny sprzęt dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu niemal 300 tysięcy złotych zostało przekazane jednostkom OSP w regionie przez Posła Norberta Kaczmarczyka podczas uroczystości zorganizowanej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. Poszczególne jednostki złożyły do Funduszu Sprawiedliwości stosowne wnioski, w których wskazano potrzeby i wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie. To potężne wsparcie finansowe zostało spożytkowane celem zakupu niezbędnego, nowoczesnego sprzętu ułatwiającego pracę i poprawiającego stan bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz samych strażaków.