Tarcza antykryzysowa – jest pakiet osłonowy na czas epidemii koronawirusa!

Podczas wspólnej konferencji Prezydenta Andrzeja Dudy i Premiera Mateusza Morawieckiego poznaliśmy dziś plan ratowania polskiej gospodarki przez rząd. Proponowane rozwiązania zostały nazwane „Tarczą antykryzysową”. Ma ona chronić polskie firmy i pracowników – ograniczyć gospodarcze skutki epidemii koronawirusa w Polsce. To wsparcie dla przedsiębiorców, małych i średnich firm, ich pracowników oraz całej gospodarki, która w związku z kryzysem może w tym roku mocno zwolnić. Pakiet osłonowy składa się z 5 elementów zwanych filarami. Oto szczegóły.

Pierwszy filar dotyczy ochrony pracownika. To rozwiązanie mające na celu partycypację państwa, pracodawcy i pracownika w ochronie tego ostatniego. Państwo pokryje 40% wynagrodzenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kolejne 40% pokryje pracodawca, a 20% pracownik.

Drugi filar to gwarancje dla przedsiębiorców. To rozwiązania o charakterze płynnościowym takie jak na przykład gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności i mikro pożyczki do wysokości 5 tys. zł oraz leasing operacyjny dla sektora transportowego.

Trzeci filar to duże wsparcie dla służby zdrowia. W ramach tego elementu tarczy antykryzysowej rząd przeznaczy 7,5 mld zł na wsparcie dla służby zdrowia, które mają zostać spożytkowane celem zakupu niezbędnej aparatury czy modernizacji bazy szpitalnej.

Czwarty filar to zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego czyli bezpieczeństwa depozytów, lokat czy płatności. W skrócie Premier Morawiecki wskazał: „Pieniądze w bankach i bankomatach są i będą.”.

Piąty filar dotyczy inwestycji publicznych. Chodzi o zastosowanie impulsu inwestycyjnego po stronie państwa. Ponad 30 miliardów złotych zostanie przeznaczone na cele inwestycyjne w infrastrukturę. Zwiększone zostaną wydatki na przykład na drogi, modernizację szkół czy szpitali, cyfryzację czy ochronę środowiska.

Wartość pakietu pomocowego szacuje się na około 212 miliardów złotych.