Kaczmarczyk dziękuje Ministrowi Ziobro za walkę z oszustami w czasie pandemii

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał zespół do spraw koordynacji walki z przestępczością gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa. Czym dokładnie będzie zajmowała się nowo powołana grupa i jaki będzie zakres jej kompetencji?

Wśród zadań zespołu wymieniono między innymi zwalczanie procederu nieuzasadnionego zawyżania cen towarów takich jak artykuły spożywcze, lekarstwa, artykuły medyczne czy środki dezynfekcyjne. Takie negatywne zjawisko niewątpliwie nasiliło się w ostatnich trudnych tygodniach. Docierają do nas także liczne informacje o zwiększeniu się ilości oszustw internetowych polegających na wyłudzaniu pieniędzy pod pozorem zagrożenia epidemicznego – to także obszar działalności zespołu powołanego przez Prokuratora Generalnego. Nikogo w dzisiejszych czasach nie trzeba przekonywać jak groźne w skutkach społecznych może okazać się rozpowszechnianie fake newsów, dlatego też nowo powołana grupa prokuratorów zajmie się ściganiem oszustw polegających na dezinformacji co do działania służb sanitarnych, kontrolnych i ochrony porządku publicznego państwa.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podkreślił pilną potrzebę przeciwdziałania tym rodzajom przestępstw, które mogły się nasilić na skutek stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Dobitnie wskazał, że:

Nie możemy pozwolić na to, żeby przestępcy żerowali na ludzkiej krzywdzie, lęku, niepewności (…) Dlatego powstał zespół, którego zadaniem jest monitorowanie tej sytuacji. Za każdym razem, kiedy będziemy mieli sygnały wskazujące, że doszło do konkretnego przestępstwa, będziemy z całą stanowczością prowadzić śledztwo i pociągać takie osoby do odpowiedzialności karnej.”.

Poseł Norbert Kaczmarczyk tak odnosi się do inicjatywy Prezesa Solidarnej Polski:

To świetna decyzja, która ma duże znaczenie w momencie, gdy Polska znajduje się w stanie zagrożenia epidemicznego, a osoby pozbawione jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości i solidarności próbują wykorzystywać zagrożenie, aby wzbogacić się kosztem innych. Wywarcie nacisku na różnego rodzaju oszustów i przestępców jest koniecznością. W imieniu swoim, rolników i konsumentów oraz wszystkich Polaków bardzo dziękuję Panu Ministrowi za podjęcie zdecydowanych kroków. Czasy są niewątpliwie trudne, dlatego cieszę się, że na najwyższych stanowiskach państwowych w Polsce są takie osoby jak Minister Zbigniew Ziobro.”.

Zespół będzie analizować informacje o prowadzonych w prokuraturach postępowaniach w celu oceny charakteru i skali tego rodzaju przestępczości. Celem ujednolicenia praktyki postępowań i podwyższenia ich skuteczności zespół będzie wyznaczał kierunki postępowań przygotowawczych oraz oceniał zasadność podejmowanych w nich czynności procesowych, w tym przyjętą kwalifikację prawną i stosowanie środków zapobiegawczych. Poseł Norbert Kaczmarczyk wskazuje, że należy sygnalizować możliwość zaistnienia przypadków, które mogłyby stać się przedmiotem prac zespołu prokuratorów do spraw koordynacji walki z przestępczością gospodarczą w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Podejrzenie takich sytuacji można zgłaszać na adres mailowy: biuroposelskiekaczmarczyk@gmail.com.