Ludzie Ziobry starają się o kolejne pieniądze dla szpitali

Z informacji pozyskanych w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że z Funduszu Sprawiedliwości (fundusz ten jest nadzorowany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro) zostanie przekazane kilka milionów złotych dla szpitali w całej Polsce na walkę z koronawirusem. Taka kwota musi robić wrażenie zważywszy na kilkumilionowe dotacje takich państwowych gigantów jak Grupa Azoty czy Orlen. Starania o środki finansowe rozpoczęli posłowie Solidarnej Polski w okręgu tarnowskim Norbert Kaczmarczyk i Piotr Sak.

W jednym ze swoich komunikatów Minister Ziobro podziękował personelowi szpitalnemu angażującemu się w walkę z koronawirusem:

„Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy w tym trudnym czasie epidemii nie zapominają o etosie pracy i opiece nad chorymi. Jestem pod ogromnym wrażeniem heroicznej postawy pielęgniarek i lekarzy, którzy opiekują się pacjentami.”.

Wiadomo, że „Ziobryści” z okręgu tarnowskiego podjęli aktywne starania mające na celu uzyskanie wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości celem zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia takiego jak między innymi ochronne kombinezony, fartuchy czy maseczki. Mówi się o dwóch placówkach, które miałyby zostać objęte dofinansowaniem. Mają to być szpitale w Proszowicach oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

Ludzie Ziobry w okręgu tarnowskim znają potrzeby, reagują na bieżąco i cały czas pozostają w kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych oraz zarządzającymi szpitalami i innymi placówkami medycznymi.

Fundusz Sprawiedliwości wspiera działania na rzecz osób pokrzywdzonych. Niedawno zdecydowano o poszerzeniu zakresu tego programu. W ciągu kilku ostatnich miesięcy do szpitali w całej Polsce przekazano środki finansowe na zakup sprzętu medycznego. Były to między innymi tomografy, w pełni wyposażone ambulanse czy sprzęt do rehabilitacji. Teraz kilka milionów złotych zostanie przekazanych na walkę z koronawirusem.