400 tysięcy dla szpitali w okręgu tarnowskim

Za sprawą aktywnego wsparcia posłów Solidarnej Polski – Norberta Kaczmarczyka i Piotra Saka, 400 tysięcy złotych zostało przekazanych dla szpitali w Proszowicach i Dąbrowie Tarnowskiej na walkę z koronawirusem. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przeznaczył na ten cel w całej Polsce kilka milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Taka kwota musi robić wrażenie zważywszy na kilkumilionowe dotacje takich państwowych gigantów jak Grupa Azoty czy Orlen.

Po 200 tysięcy złotych trafiło do szpitali w Proszowicach oraz Dąbrowie Tarnowskiej. Kwota ta zostanie wykorzystana między innymi na zakup niezbędnego wyposażenia i środków ochrony osobistej celem skuteczniejszego działania przeciwko skutkom rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Chodzi między innymi o ochronne kombinezony, fartuchy i maseczki.

Poseł Norbert Kaczmarczyk poproszony o komentarz tak mówi o tym cennym wsparciu:

To jest ten moment, kiedy musimy być zawsze przygotowani do wspierania naszego regionu, do szybkiego reagowania na trudną sytuację w jakiej się znajdujemy. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że to historyczne czasy i tylko od tego jak się zachowamy i jakie działania podejmiemy zależy kształt przyszłości. Potrzeba zjednoczenia i solidarności, nie hejtu i bezzasadnej krytyki. Dziś razem z Posłem Piotrem Sakiem wspieramy szpitale w Proszowicach i Dąbrowie Tarnowskiej kwotą 400 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona między innymi na zakup środków ochrony osobistej dla personelu. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Dobrze, że w tych nadzwyczajnych czasach pełnych wyzwań związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa są takie osoby jak Minister Ziobro, czyli osoby na które zawsze możemy liczyć i które wykonują tytaniczną pracę na rzecz społeczeństwa. Bardzo Panu Ministrowi dziękuję. Dziękuję za wsparcie merytoryczne także Ministrowi Marcinowi Romanowskiemu i Pani Dyrektor Urszuli Dubejko, którzy pracują w Warszawie.  Efekt tej naszej wspólnej pracy – dofinansowanie dla szpitala w Proszowicach i szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej to niewątpliwie duże wsparcie dla  mieszkańców okręgu tarnowskiego.”.

Fundusz Sprawiedliwości wspiera działania na rzecz osób pokrzywdzonych. Niedawno zdecydowano o poszerzeniu zakresu tego programu. W ciągu kilku ostatnich miesięcy do szpitali w całej Polsce przekazano środki finansowe na zakup sprzętu medycznego. Były to między innymi tomografy, w pełni wyposażone ambulanse czy sprzęt do rehabilitacji. Teraz kilka milionów zostanie przekazanych na walkę z koronawirusem, ale to niejedyne działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, Ministerstwo Sprawiedliwości i Solidarną Polskę w tym zakresie. Na przykład przekazano prawie pół miliona litrów alkoholu etylowego na potrzeby dezynfekcji w szpitalach, straży pożarnej i policji. Alkohol pochodził z przestępstw i miał być zutylizowany. Ponadto powołano zespół do spraw koordynacji walki z przestępczością gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, którego zadaniami jest między innymi zwalczanie procederu nieuzasadnionego zawyżania cen towarów takich jak artykuły spożywcze, lekarstwa, artykuły medyczne lub środki dezynfekcyjne czy przeciwstawianie się niezwykle groźnej dezinformacji co do działania służb sanitarnych, kontrolnych i ochrony porządku publicznego państwa, czyli niesławnym „fake newsom”.

Poseł Piotr Sak podkreśla istotę solidarności i współpracy:

Apeluję o solidarność w tym pełnym wyzwań czasie. Ważne jest, żeby cały czas mieć świadomość, że jest to sytuacja niespotykana w najnowszej geopolitycznej historii świata. Mierzymy się z nią po raz pierwszy i ważna jest solidarność i zrozumienie. Każdy z nas musi pracować w miarę swoich możliwości i wspierać społeczeństwo. To ważne także w kontekście naprawy sytuacji po epidemii, którą przetrwamy dzięki wspólnej odpowiedzialności i dyscyplinie, jaką możemy z podziwem zaobserwować. Trzeba w tym miejscu podziękować także lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu, którzy wykonują wspaniałą pracę w ciągu ostatnich kilku tygodni. To tacy współcześni bohaterowie.”.

Powszechnie wiadomo, że ludzie Ziobry w okręgu tarnowskim znają potrzeby, reagują na bieżąco i cały czas pozostają w kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych, zarządzającymi szpitalami i innymi placówkami medycznymi oraz przede wszystkim z mieszkańcami okręgu, którzy zmagają się ze swoimi problemami.

O to jak wygląda ta praca w czasie epidemii koronawirusa zapytaliśmy Dariusza Niemca – Dyrektora Biura Poselskiego Norberta Kaczmarczyka, który wskazał:

Koordynowałem prace techniczne w tej konkretnej sprawie na odcinku Warszawa – szpital w Proszowicach. Gdy tylko zostałem poinformowany o tych działaniach od razu nawiązałem kontakt telefoniczny oraz mailowy ze Starostą Proszowickim oraz dyrektorem szpitala i utrzymywałem go celem udzielenia pomocy administracyjnej. Oprócz tego cały czas pracujemy zdalnie w ramach naszych biur poselskich. To setki maili, dziesiątki telefonów i wniosków oraz zapytań w różnych sprawach – od zupełnie jednostkowych jak problem z odbiorem dokumentów aż do spraw ogólnopolskich jak różnego rodzaju sygnały w sprawie postulowanych rozwiązań, które przekazujemy bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chciałem przy okazji zwrócić uwagę na fantastyczną pracę wykonywaną w okręgu przez posłów Kaczmarczyka i Saka. Pokazuje to, że Solidarna Polska Ministra Ziobry jest solidarna nie tylko z nazwy, ale tworzymy jeden sprawny mechanizm. Łączy nas współpraca, wspólne cele. Jesteśmy swego rodzaju rodziną, która cały czas wspiera się i pracuje nad rozwiązaniami dobrymi dla mieszkańców okręgu tarnowskiego. Dziś efektem jest pracy jest prawie pół miliona złotych dofinansowania dla szpitali w dwóch tylko powiatach.”.

Bądźmy razem w tej chwili próby. Potępiajmy wszelkie przejawy hejtu, bo słowa mogą ciąć mocniej niż nóż. Ku rozwadze za przykład może tutaj  posłużyć zakażony koronawirusem lekarz ze świętokrzyskiego, który popełnił samobójstwo ponieważ stał się ofiarą masowego hejtu w Internecie. Dziś jego umiejętności mogłyby być bezcenne, mogłyby ratować kolejne ludzkie życia…

Solidarność w działaniu jest cały czas niezbędna i trzeba wyraźnie podkreślić, że każda pomoc w sprawie zwalczania koronawirusa i ograniczania jego skutków jest bardzo istotna – czy chodzi o kilka milionów złotych przekazywanych przez polskie firmy (Grupa Azoty, Orlen czy 4F), milion euro ofiarowane przez Roberta Lewandowskiego, prawie pół miliona złotych pozyskane przy wsparciu posłów Kaczmarczyka i Saka w skali dwóch tylko powiatów w okręgu tarnowskim (proszowicki i dąbrowski), oddolną produkcję maseczek czy zakup kilku litrów płynu dezynfekcyjnego i kilku rolek ręcznika papierowego przez zorganizowaną grupę kilku mieszkańców danej miejscowości – wszystkie działania podejmowane w tym celu są jednakowo ważne.

Warto przypomnieć, że przy wsparciu Posła Norberta Kaczmarczyka, Marszałka Łukasza Smółki i Marszałek Marty Malec-Lech szpital w Proszowicach pozyskał niedawno dofinansowanie z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na kwotę 491 915,77 złotych, która także została przeznaczona na walkę z koronawirusem.