3 tysiące maseczek dla Zakliczyna – „Ziobryści” wspierają okręg tarnowski

3 tysiące sztuk maseczek ochronnych przekazano dla Miasta i Gminy Zakliczyn. Ich uszycie było możliwe dzięki zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Do Zakliczyna maseczki trafiły dzięki wsparciu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika oraz za sprawą skutecznej pracy wykonanej w tym kierunku przez Posła Norberta Kaczmarczyka. Środki ochrony osobistej dla Zakliczyna zostały wytworzone w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

W przekazaniu maseczek wzięli udział współpracownicy Posła Kaczmarczyka: Konrad Kaczmarczyk, Jakub Migała i Mariola Gąciarz, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak oraz przedstawiciele Służby Więziennej Zakładu Karnego w Tarnowie.

Konrad Kaczmarczyk podkreślał:

„Uczestniczymy w przekazaniu maseczek ochronnych, których uszycie było możliwe dzięki ogólnopolskiej akcji znanej szerzej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. W jej ramach w okresie pandemii przywięzienne zakłady pracy zostały przekierowane na produkcję maseczek i innych środków ochrony indywidualnej. Produkcję tę uruchomiono na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik i Poseł Norbert Kaczmarczyk poparli tę inicjatywę w okręgu tarnowskim i możemy być dzisiaj świadkami przekazania 3 tysięcy maseczek ochronnych, które zostaną rozdysponowane w Mieście i Gminie Zakliczyn.”.

Poseł Norbert Kaczmarczyk poproszony o komentarz mówi:

Maseczki ochronne trafią do instytucji na terenie Miasta i Gminy Zakliczyn. Będzie to niewątpliwie cenna pomoc dla mieszkańców z tego terenu. Dziękuję Ministrowi Ziobro za inicjatywę i Wiceministrowi Wójcikowi za wsparcie w tej sprawie. Cieszę się, że w tym trudnym czasie możemy wspólnie wspierać lokalną społeczność. Dziękuję za zaangażowanie się w akcję „Resort Sprawiedliwości Pomaga” Zakładowi Karnemu w Tarnowie.”.

Jak dodaje Mariola Gąciarz z Solidarnej Polski:

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę nad pozyskaniem maseczek dla Miasta i Gminy Zakliczyn. To wsparcie okazane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej jest niewątpliwie bardzo cenną wartością w dobie pandemii, kiedy w sposób szczególny troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu.”.

I chociaż pojawiają się informacje o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek ochronnych na zewnątrz, to nadal będzie on obowiązywał w pomieszczeniach. Niewątpliwie przekazane maseczki będą bardzo przydatne w działalności samorządu i różnego rodzaju instytucji takich jak na przykład Domy Pomocy Społecznej. Będą także cennym wsparciem dla mieszkańców regionu. Wkrótce do okręgu tarnowskiego trafią kolejne maseczki ochronne wyprodukowane w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.