150 tysięcy dla szpitala w Proszowicach – na nowy bronchoskop i aparat EKG

Dobre informacje docierają do mieszkańców powiatu proszowickiego i okolic. Kolejne środki finansowe trafią do szpitala w Proszowicach. Tym razem będzie to 150 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na zakup nowego bronchoskopu oraz aparatu EKG. Wsparcie pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Za sprawą aktywnego wsparcia posła Solidarnej Polski – Norberta Kaczmarczyka, kolejne środki finansowe zostaną przekazane dla SP ZOZ w Proszowicach. Tym razem będzie to 150 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie wykorzystana na zakup bardzo potrzebnego sprzętu – bronchoskopu oraz aparatu EKG. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, że od początku trwania pandemii COVID-19, z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczono kilkanaście milionów złotych celem wsparcia szpitali i placówek medycznych w całej Polsce.

Poseł Norbert Kaczmarczyk poproszony o komentarz tak mówi o tym cennym, kolejnym już w ciągu ostatnich miesięcy wsparciu dla SP ZOZ w Proszowicach:

To kolejne bardzo wartościowe wsparcie, które niewątpliwie usprawni pracę szpitala w Proszowicach z pożytkiem dla pacjentów, dla mieszkańców regionu. Pozyskana kwota pozwoli na zakup nowego bronchoskopu oraz aparatu EKG. Dziękuję Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro oraz Wiceministrowi Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu za poparcie tej inicjatywy.”.

Powszechnie wiadomo, że „Ziobryści” z okręgu tarnowskiego cały czas podejmują aktywne starania mające na celu uzyskanie wsparcia dla szpitali i placówek medycznych w regionie. Trzeba tutaj wskazać na pozyskane przed kilkoma tygodniami kilkusettysięczne dofinansowania dla szpitali w Proszowicach, Dąbrowie Tarnowskiej i Brzesku. W terenie mówi się, że ludzie Ziobry znają potrzeby, reagują na bieżąco i cały czas pozostają w kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych oraz zarządzającymi szpitalami i innymi placówkami medycznymi, aby móc je skutecznie wspierać.